Informační panely pro měření vozidel slouží k zobrazování rychlosti projíždějícího vozidla na velkoplošný displej. Podávají řidiči vozidla, které se k panelu blíží informaci o jeho rychlosti a tím v konečném důsledku způsobí snížení rychlosti. Reakce řidiče je ve velké většině způsobena vědomím jakou rychlostí by se měl na daném úseku pohybovat. Poté co uvidí svoji skutečnou rychlost, většinou zpomalí, protože si v té chvíli není jist, zda není měřen s pořízením záznamu. Zejména při použití makety kamery. Radar působí především psychologicky a ovlivňuje dodržování a snižování rychlosti.

Realizace