Nabízíme dodávku a montáž

  • moderních školních rozhlasů – školního zvonění a hodin
  • nových rozhlasových ústředen s CD přehrávačem (MP3) ,včetně reproduktorů a rozhlasového vedení
  • servis a údržba stávajících rozhlasů
  • ozvučení tělocvičen a sportovních areálů
  • dodání a montáž časomíry