O společnosti Elmik s.r.o.

V oboru ozvučovací techniky působíme již od roku 1994 a pokrýváme města, obce a mikroregiony nejmodernější sítí bezdrátových digitálních hlásičů. Ozvučujeme města, obce, průmyslové podniky, výrobní haly bezdrátovým a drátovým rozhlasem a zajišťujeme servis všech obecních drátových rozhlasů po celé České republice.

Školy ozvučujeme moderním rozhlasem s melodickým zvoněním. Zajišťujeme prodej, montáž, servis rozhlasových ústředen Tesaudio s.r.o. Vráble a ultrazvukových čističek NOTUS – POWERSONIC s.r.o. Vráble
Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis rozhlasové a ozvučovací techniky.

Jsme držiteli certifikátů kvality

POLITIKA FIRMY

Firma EL-MIK byla založena v roce 1994 jako montážní a servisní firma zabývající se servisem a opravou městských a obecních rozhlasů. Hlavním předmětem podnikání je výroba a montáž rozhlasové a ozvučovací techniky s mnohaletou zkušeností. Jednou z hlavních činností naší firmy je dodávka a montáž bezdrátových a drátových rozhlasů pro města a obce. Vzhledem k dlouhodobému působení na trhu nabízíme zákazníkům to nejoptimálnější a cenově nejvýhodnější řešení, odborné poradenství a poskytnutí komplexních služeb.

Postupně jsme rozšířili svoji činnost o velkoobchod a maloobchod s prvky ozvučovací techniky (reproduktory, zesilovače, rozhlasové ústředny…). Zajišťujeme kompletně dodávky a montáže dorozumívacích zařízení, jednotného času, telefonních ústředen, kamerového systému atd. Jsme schopni projekčně, dodavatelsky a montážně zastřešit ozvučení mikroregionů, měst, obcí, škol, stadionů a sportovních komplexů, kulturních domů, obřadních a smutečních síni, hřbitovů, autobusových a vlakových nádraží apod.

Cílem našeho snažení je zvyšovat důvěryhodnost naší firmy a poskytovat kvalitní výrobky a služby. Pro zlepšení stávající činnosti bylo rozhodnuto vedením společnosti o zavedení systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 :2016, systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a systému ochrany zdraví při práci (SMBOZP) dle ČSN EN 18001: 2008.

Systém managementu kvality (QMS), životního prostředí (EMS) a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP) tvoří integrovaný systém řízení organizace.

OBLAST ŘÍZENÍ KVALITY

 • plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě
 • služby zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti
 • základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost
 • naše organizace je ryze česká společnost se sídlem v regionu, ve kterém podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby, podporuje regionální sportovní, kulturní a společenské aktivity
 • své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků
 • společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání ve společnosti je pro pracovníky prestižní záležitostí

OBLAST SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

 • Společnost se zavazuje neustále plánovité zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit.
 • Udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších jiných požadavků, kterým podléhá.
 • Organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů
 • Společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.
 • Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů.

OBLAST SYSTÉMU MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (SMBOZP)

 • společnost se zavazuje trvale zlepšovat systému managementu BOZP, plnit příslušné právní předpisy BOZP a další požadavky. které jsou na organizaci kladeny nebo k jejichž plnění se přihlásila
 • identifikovat a řídit své chování a jeho vlivy na bezpečnost práce
 • stanovovat cíle a programy pro neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti práce
 • používat bezpečnější technologie s minimem výskytu rizik
 • uplatňovat vysoké nároky na bezpečnost práce u subdodavatelů
 • snižovat náklady vzniklé v důsledku úrazů, havárií a nehod prohlubovat povědomí zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a komunikovat s veřejností v oblasti BOZP

Ve Valašském Meziříčí dne 30/10/2017
Tomáš Mikula majitel firmy